Návod na poukázanie 2% z dane z príjmu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich daní práve Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Pre zobrazenie podrobného postupu, kliknite na typ subjektu:

Fyzická osoba

Na poukázanie 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane stačí, ak riadne vyplníte tlačivo daňové priznanie pre fyzické osoby, doručíte ho do 31.3.2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska – adresu pre Vás miestne príslušného daňového úradu viete zistiť na tomto odkaze) a v tomto termíne taktiež daň z príjmu aj zaplatíte.

1. Vypočítajte si:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. Vyplňte tlačivo

V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj typ B) uveďte do kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa nasledujúce údaje:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2
Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zamestnanec

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vypočítajte si:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte vyhlásenie

Prečítajte si poučenie na vyplnenie tlačiva Vyhlásenie, ktoré sa nachádza na druhej strane vyhlásenia. Následne vyplňte tlačivo Vyhlásenie, pričom v časti Údaje o daňovníkovi uveďte sumu, ktorú chcete v prospech SFPA poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2
Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Právnická osoba

Na poukázanie 1 %, resp. 2% z Vašej zaplatenej dane stačí, ak riadne vyplníte tlačivo daňové priznanie pre právnické osoby, doručíte ho do 31.3.2018 na Váš daňový úrad (podľa sídla – adresu miestne príslušného daňového úradu viete zistiť na tomto odkaze) a v tomto termíne taktiež daň z príjmu aj zaplatíte.

1. Vypočítajte si:

Vypočítajte si Vaše 1 %, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR!

a)  Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku3.

b)  Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. Vyplňte tlačivo

Vyplňte tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby na poukázanie 1% (2%) z Vašej zaplatenej dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 1%, resp. 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2 Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

* Fyzická osoba si sama podáva daňové priznanie. Zamestnanec je osoba, ktorej ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.