Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy

23. November 2020 - Online podujatie

Vážená pani, Vážený pán, 

pozývame Vás na online konferenciu Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy, ktorú organizuje Výskumné centrum SFPA v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. 

Podujatie sa uskutoční v pondelok 23.11.2020 v čase od 9:00 do 12:00 cez aplikáciu ZOOM. 

Registrácia: https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduioqzMjGtTx-g1f9sJ1zLK2ElEIDGF0

Jedným z cieľov Konferencie o budúcnosti Európy je transparentná, inkluzívna, participatívna a vyvážená reforma EÚ zdola. Pri definovaní svojich budúcich priorít chce Únia zohľadniť aj hlas občanov. 

Aké aktivity v rámci tejto konferencie plánuje Slovensko? O tom budeme diskutovať s predstaviteľmi vlády, NR SR, EP a európskych inštitúcií. V druhej časti podujatia budeme diskutovať s odborníkmi o tom, aké sú možnosti zapojenia slovenskej verejnosti do rozhodovacích procesov a do samotnej Konferencie o budúcnosti Európy.

PROGRAM

9:00 – 9:10 / Otvorenie konferencie

 • Tomáš Strážay, riaditeľ, SFPA
 • Urban Überschär, riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko, Friedrich-Ebert-Stiftung

9:10 – 10:30 / Slovensko v Európskej únii – čo plánujú kľúčoví aktéri?

 • Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR
 • Tomáš Valášek, predseda Európskeho výboru NRSR
 • Vladimír Bilčík, poslanec Európskeho parlamentu
 • Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Moderuje: Juraj Hajko, SFPA

10:45 – 12:00 / Zapojenie občanov SR do Konferencie o budúcnosti Európy

 • Andrea Elscheková Matisová, riaditeľka, Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ, MZVaEZ SR
 • Alexander Duleba, výskumný pracovník, SFPA
 • Alexandra Poláková-Suchalová, vysokoškolská pedagogička, FSEV UK
 • Aneta Világi, vysokoškolská pedagogička, Katedra politológie FiF UK

Moderuje: Patrik Kováč, SFPA

Vysielanie konferencie bude možné sledovať aj na Facebooku SFPA. 

Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Tešíme sa na Vás!

Tím SFPA


 
Dear colleagues, 

let us invite you to the online conference Slovakia and the Conference on the future of Europe, organised by Research Center of the SFPA in cooperation with the Friedrich Ebert Stiftung. 

The online event will take place on Monday 23 November 2020 from 9:00 to 12:00 via application ZOOM.

Registration form: https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduioqzMjGtTx-g1f9sJ1zLK2ElEIDGF0 

One of the aims of the Conference on the Future of Europe is transparent, inclusive, participatory and well-balanced bottom-up reform of the EU. In defining its future priorities, the European Union also wants to take into account the voice of its citizens. 

What activities is Slovakia planning within this conference and what are the possibilities of involving the Slovak public in decision-making processes and in the Conference on the Future of Europe itself? We will discuss these questions with representatives of the government, the National Council of the Slovak Republic, the European Parliament, and experts from academia and non-governmental organizations. 

PROGRAM

9:00 – 9:10 / Welcome

 • Tomáš Strážay, Director, SFPA
 • Urban Überschär, Director for Czech Republic and Slovakia, 
  Friedrich-Ebert-Stiftung

9:10 – 10:30 / Slovakia in the European Union – what are the key players planning?

 • Martin Klus, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs 
 • Tomáš Valášek, Chairman of the European Committee of the National Council of the Slovak Republic 
 • Vladimír Bilčík, Member of the European Parliament
 • Martin Giertl, Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic 
  for Development of Civil Society

Chair: Juraj Hajko, SFPA

10:45 – 12:00 / Involvement of the Slovak citizens in the Conference on the Future of Europe

 • Andrea Elscheková Matisová, Director of the General Affairs and Relations with EU Institutions Department, MFEA SR
 • Alexander Duleba, Senior Research Fellow, SFPA
 • Alexandra Poláková-Suchalová, Expert and University Teacher, 
  Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University
 • Aneta Világi, Analyst and University Teacher, Faculty of Arts, 
  Comenius University

Chair: Patrik Kováč, SFPA

It will also be possible to watch the conference live stream on SFPA Facebook page. 

The conference will be held in Slovak.

We are looking forward to seeing you!

SFPA Team

 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduioqzMjGtTx-g1f9sJ1zLK2ElEIDGF0