Súčasné slovensko-poľské vzťahy / Współczesne stosunki polsko-słowackie

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 24. March 2017

Zoznam publikácii

Publikáciu “Súčasné slovensko-poľské vzťahy” je možné stiahnuť v slovenske (.pdf) a poľskej jazykovej verzii.