Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK, 2022-2030

28. júna 2021 - online podujatie

28. Júna  od 10:00 sa prostredníctvom platformy ZOOM bude konať podujatie, ktorého cieľom je prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky  2022-2030.         

Podujatie sa koná v rámci projektu Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu bolo vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s európskymi inštitúciami a partnermi.

V rámci webinára bude krátko predstavená metodológia, ktorú sme vypracovali a následne vo výskume aplikovali. Prezentácia stratégie bude prebiehať v troch rovinách v súlade so stanovenými prioritami TTSK:
∙Partnerstvá TTSK 
∙Nástroje, akčný plán a komunikačná stratégia TTSK
∙Inštitucionálne opatrenia TTSK
Zistenia a odporúčania zahrnuté v stratégii môžu slúžiť ako inšpirácia pre riadenie vonkajších vzťahov nielen v TTSK ale aj v ďalších regiónoch.
Po prezentácii bude nasledovať diskusia.

PROGRAM: Návrh stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK, 2022-2030

Viac o projekte: http://archiv.sfpa.sk/projects/europske-vuc/ 

Projekt Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,  ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.