Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva

6. júna 2021 - online podujatie

Radi by sme vás pozvali na naše podujatie, ktoré sa koná prostredníctvom platformy ZOOM, 16 Júna  od 10:30. Témou podujatia bude Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva.         

Podujatie sa koná v rámci projektu Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu bolo vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s európskymi inštitúciami a partnermi. V rámci webinára bude predstavených niekoľko zistení projektu: komparatívna analýza vnútroštátneho právneho rámca Českej republiky, Poľska a Slovenska, para-diplomatické aktivity vybraných regiónov z členských štátov EÚ a výsledky dotazníka pre zástupcov európskych regiónov, ktorí sa zúčastňujú para-diplomatických aktivít. Všetky tieto zistenia môžu slúžiť ako inšpirácia pre riadenie vonkajších vzťahov nielen v TTSK a PSK, ale aj v ďalších regiónoch.

PROGRAM: Paradiplomacy of regions – Comparative perspective

Event link: https://zoom.us/j/97029395711
Na podujatie nie je nutné sa registrovať, môžete ho sledovať online na našej facebookovej stránke – https://www.facebook.com/SFPA.sk 

Viac o projekte: http://archiv.sfpa.sk/projects/europske-vuc/ 

Projekt Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,  ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF).

https://zoom.us/j/97029395711