Prednáškový cyklus: Európska a globálna bezpečnosť na slovenskom radare

20. decembra 2016 - Slovensko

Európska a globálna bezpečnosť na slovenskom radare

Zámerom projektu bolo prostredníctvom prednáškového cyklu spojených s následnou diskusiou prispieť k diskusii o európskych a globálnych bezpečnostných témach. Hlavným cieľom bolo prispieť k informovanosti študentov rôznych úrovní o témach, ktoré sú spojené s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO. Témy prednášok a diskusií boli vybrané tak, aby pokrývali témy, ktorým sa v bežnom učebnom sylabe venuje málo pozornosti alebo takmer žiadna.

Vybrané prednášky si môžete pozrieť TU