Prezentácia publikácie 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

13. júna 2019 - Botschaft der Slowakischean Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin

Pozývame vás na dvojité podujatie, prezentáciu publikácie 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov a otvorenie výstavy „Milan Rastislav Štefánik: Slowakische Legende in Stein und Bronze

Einladung_Ausstellung&Buchpräsentation_13Juni2019 (pozvánka)