Migrácia študentov z Ukrajiny do Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska: perspektívy ľudského kapitálu

5. júna 2018 - Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

Dátum:  5. jún 2018

Miesto:  Hotel Tatra, Bratislava, Slovenská republika (addresa: Námestie 1.mája 5, https://www.hoteltatra.sk/)

Organizátor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.

Partneri: Inštitút pre verejné otázky vo Varšave, CEDOS Kyjev, Asociácia pre medzinárodné vzťahy v Prahe, Stredoeurópska univerzita v Budapešti

Cieľ: Cieľom konferencie je diskutovať o tom, ako by Slovensko mohlo využívať profesionálny a sociálny kapitál ukrajinských študentov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských univerzitách efektívnejšie, pokiaľ ide o potreby trhu práce. Sú ekonomické trendy, migrácia a pracovná politika Slovenska v súlade s motiváciou a plánmi budúcich mladých ukrajinských odborníkov študujúcich na Slovensku? Koľko z nich sa plánuje usadiť v krajine absolvovania školy, koľko z nich sa plánuje presunúť ďalej na západ a koľko sa plánuje vrátiť na Ukrajinu? Ako efektívnejšie integrovať potenciál mladých Ukrajincov do slovenského prostredia?

Registrácia e-mailom do 1. 6. 2018 na  sira[at]sfpa.sk

Migrácia UA študentov_BA_5 jún 2018

mailto:sira@sfpa.sk