Patrik Kováč

Výskumný pracovník

Späť na zoznam

Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V SFPA pôsobí od roku 2014 ako mladší výskumný pracovník v rámci programu Európske štúdiá a projektový manažér projektov Café Európa a Think-Visegrad.