Podporovatelia SFPA

Nadácie a mimovládne organizácie

Medzinárodný vyšehradský fond
Nadácia Friedricha Eberta, Zastúpenie v SR
Nadácia Konrada Adenauera
Nadácia Hanssa Seidela
Nadácia Orange
Nadácia EHP

Veľvyslanectvá

Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Veľvyslanectvo USA
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Domáce inštitúcie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Úrad vlády SR

Banky a korporácie

Datatherm, spol. s r.o.
Eustream, a.s.
IPESOFT, spol. s r.o.
Mega & Loman, s.r.o.
Nafta, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. – Enel
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Transpetrol, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.