Spolupracujúce inštitúcie

Artforum, s.r.o.
Academia Istropolitana NOVA
Association for International Affairs, Praha
Atlantic Council of the United States, Washington, D.C.
Atlantic Council of Ukraine, Kyjev
Austrian Institute for International Affairs, Viedeň
Austrian Institute for European Security Policy, Viedeň
Babel International
Baltic Center for Russian Studies, Tallin
Baltic Defense College, Tartu
Baltic Regional Research Center, Vilnius
Batory Foundation, Varšava
Bertelsmann Stiftung, Gűtersloh
Bratislava – Belehrad fond
Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C.
Carnegie Moscow Center, Moskva
Cato Institute, Washington, D.C.
Center for Applied Policy Research, Mníchov
Center for Defense Information, Washington, D.C.
Centre for Eastern Studies
Center for European Security Studies, Groningen
Center for International Relations, Varšava
Center for International Studies, Bukurešť
Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.
Centre for Security Studies
Central European On-line Library
Central European University, Budapešť
Centrum bezpečnostných štúdií
Centrum európskych štúdií Univerzity Komenského, Bratislava
Centrum pre európsku politiku, Bratislava
Centrum pre mier, konverziu a zahraničnú politiku, Kyjev
Centrum pre obranné štúdie, Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Columbia University Press
Congressional Research Service, Library of Congress, Washington, D.C.
Council on Foreign and Defense Policies, Moskva
Council on Foreign Relations, Washington, D.C.
Česká atlantická komisia, Praha
Danish Atlantic Treaty Association, Kodaň
Democratic Foundation, Sofia
Democratic Initiative Foundation, Kyjev
Deutsche Gesellschaft fur Auswärtige Politik, Berlín
Dištrikt 0230, Kikinda
Dom Európy, Bratislava
East West Institute, New York, Praha
Endowment for Science and Politics, Ebenhausen
EU Institute for Security Studies, Paríž
EU-Russia Centre
Eurasia Foundation, Washington, D.C.
European House, Budapešť
Europeum, Praha
Euroatlantické centrum Banská Bystrica
Our Europe 2007
European Research Institute, University of Birmingham
European University Institute, Florencia
Europe’s World
Európske hnutie v Srbsku, Belehrad
Finnish Institute of International Affairs, Helsinki
Foundation College of Europe, Natolin Library, Varšava
Ford Foundation, New York
Foreign Policy Association, New York
Freedom House Slovakia
Freedom House, Washington, D.C.
Friedrich Ebert Foundation, Berlín
Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava
Friedrich Naumann Stiftung
Friends of Slovakia
Geneva Center for Security Policy, Ženeva
German Council on Foreign Relations, Bonn
German Marshall Fund, Washington, D.C.
German Marshall Fund of the U.S., Bratislava
Goethe Institut, Bratislava
Gorbachev Foundation, Moskva
Harriman Institute, Columbia University, New York
Herder Institute, Magdeburg
Heritage Foundation, Washington, D.C.
Hungarian Atlantic Council, Budapešť
Hungarian Institute of International Affairs, Budapešť
I E S Freiburg, EU Center
Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave
Institute for Advanced Studies, Viedeň
Institute for Danube Region and Central Europe, Viedeň
Institute for Foreign Policy Analysis, Washington, D.C.
Institute for German Studies, University of Birmingham
Institute for Peace Research and Security Policy, Hamburg
Institute for Political Science, University of Justus Liebig, Giessen
Institute for Reforms, Kyjev
Institute for Slavic and Balkan Studies, Russian Academy of Sciences, Moskva
Institute for Strategic and Defense Studies, Budapešť
Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Sciences, Moskva
Institute for Western Affairs, Poznaň
Institute of East European Studies, Univerzita v Uppsale
Institute of Europe, Russian Academy of Science, Moskva
Institute of International Relations, Kiev National Taras Shevchenko University, Kyjev
Institute of Public Affairs, Varšava
Institute of World Economy and International Relations, Academy of Science of Ukraine, Kyjev
Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moskva
Instytut Wschodni
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
Inštitút pre solidárnu spoločnosť, Bratislava
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
International Center for Policy Studies, Kyjev
International Republican Institute, Washington, D.C.
International Security Forum
Jagello 2000, občianske združenie pre česko-poľskú spoluprácu, Ostrava
Kancelária Národnej rady SR, Parlamentná knižnica
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Komunitná nadácia Prešov
Konrad Adenauer Foundation, Berlín
Konrad Adenauer Stiftung, Bratislava
Medzinárodný politologický ústav, Brno
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Mládežnícky delegát OSN
Moscow Public Science Foundation, Moskva
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Pontis, Bratislava
Nadácia Kalligram
Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava
National Democratic Institute, Washington, D.C.
National Endowment for Democracy, Washington, D.C.
National Institute for Security Studies, Kyjev
National Project Institute „Social Contract“, Moskva
National University „Kiev-Mohyla Academy“, Kyjev
Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Haag
Nippon Foundation, Tokyo
Nixon Center, Washington, D.C.
Project on Defense Alternative, Cambridge, MA
RAND Corporation, Santa Monica
Royal Institute of International Affairs, Londýn
Rozvojový program OSN
Russian Institute for Strategic Studies, Moskva
Saferworld
Sasakawa Peace Foundation, Tokyo
Slavic Research Center, Univerzita v Hokkaido
Slovenská národná knižnica
St Anthony’s College, Univerzita v Oxforde
Stefan Batory Foundation
Stockholm Institute of Transition Economics and East European Economies, Štokholm
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Praha
Taipei Representative Office v Bratislave
Teleki Laszlo Institute, Budapešť
Trustový fond
Ukrainian Center for Economic and Political Studies, Kyjev
Ukrainian Center for Independent Political Research, Kyjev
Ukrainian Center for International Security Studies, Kyjev
Ukrainian Research Institute, Harvard University, Cambridge, MA
United States Institute of Peace, Washington, D.C.
Univerzita Komenského, Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Univerzitná knižnica v Bratislave
U.S. Department of Commerce
Ústav etnológie, SAV Bratislava
Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Užgorodská štátna univerzita, Užgorod
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.
World Bank, Washington, D.C.