Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg o rôznych otázkach spoločného záujmu v oblasti zahraničnej a európskej politiky. Pridanou hodnotou diskusií v takomto formáte je rovnocenné zapájanie expertov z vládnej i mimovládnej sféry, ktorí sa tiež môžu priamo podieľať na formulácii odporúčaní. Diskusné fóra organizuje raz ročne RC SFPA v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj expertnými organizáciami a ministerstvami zahraničných vecí v príslušných krajinách.