Café Európa

Cafe EuropaCafé Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do ddiskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor … to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou, prípadne čajom je na nás!

Formát diskusie:

Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom „vybočovať“ z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v  logickom tematickom slede. Počas diskusie je návštevníkom ponúknutý široký priestor na formulovanie vlastných otázok.

Viac informácií nájdete na stránke projektu www.cafeeuropa.sk