Národný konvent o EÚ

NK

Projekt Národný konvent o EÚ sa primárne zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít štátu na rokovania o vstupe do EÚ.

Cieľom projektu je zapojenie širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných politík a pozícií v agende európskej integrácie, transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie, ako aj vytvorenie dlhodobo spoľahlivého, interaktívneho a stáleho informačného zdroja o EÚ pre všetky segmenty spoločnosti.

Tento projekt sme doposiaľ realizovali na Slovensku, na západnom Balkáne i v krajinách Východného partnerstva.

  • Slovensko – 2003 – 2007 (www.eurokonvent.sk)
  • Srbsko – 2005 – súčasnosť (www.eukonvent.org),
  • Bosna a Hercegovina – 2008 – 2010
  • Ukrajina – 2010 – 2013
  • Čierna Hora – 2011 – 2015 (www.eukonvencija.me)
  • Moldavsko – 2010 – 2014 (www.conventia.md)
  • Albánsko – 2015 – súčasnosť (www.eurokonventa.al)
  • Gruzínsko – 2015 – súčasnosť (www.euconvention.ge)