Slovensko a medzinárodný krízový manažment: NATO, EÚ, OBSE