Projekty

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Projekt Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo sa primárne zameriava na zvýšenie účasti mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania metódou neformálneho vzdelávania smerom  k občianskemu aktivizmu a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity. Cieľom projektu je vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmienok pre formulovanie […]

Assessment of Kremlin’s Soft Power Tools in Central Europe

The project seeks to examine the variety of soft power tools being leveraged by Moscow across three main sectors – economic and financial domain, cultural sphere (activities of the Russian Centre of Science and Culture), and media and information campaigns. The project will be realized between September 2016 and July 2017. Project outputs: „Ruský vplyv […]

Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

  O projekte: Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ. O to dôležitejšie je tieto dobré vzťahy kultivovať, vzájomne sa učiť a intenzívne spolupracovať. Preto sme sa rozhodli projekt SIBSU (Safe and Inclusive Border betwen Slovakia and Ukraine) implementovať a do diskusie zapojiť […]

Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg o rôznych otázkach spoločného záujmu v oblasti zahraničnej a európskej politiky. Pridanou hodnotou diskusií v takomto formáte je rovnocenné zapájanie expertov z vládnej i mimovládnej sféry, ktorí sa tiež môžu priamo podieľať […]

Building capacities for energy sector reform in Ukraine

We aim to – train Ukrainian governmental officials responsible for implementing the section of the Association Agreement that deals with harmonizing national legislation with the EU energy acquis, particularly energy efficiency and the use of renewables. The training will include lessons learnt from transposing EU legislation into the national legislations of Visegrad countries –  provide […]

Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions

While the civil society in southern Kosovo, and progressively also in the northern part of the divided city of Mitrovica, has enjoyed a constant inflow of donor support aimed at the building of capacities of non-governmental organisations, the northern municipalities of Leposavic and Zubin Potok have been kept off radar of donors present in Kosovo. […]

Café Európa

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010. Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a […]

Civil Servants Mobility Program

Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov krajinách V4 zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ. Pobyty organizuje konzorcium V4 Think Tank Platform a konajú sa súbežne vo všetkých krajinách V4. Stáží sa […]

Clinching Neighbors: Ukraine on the Path into Europe

The proposed project is focusing on addressing two crucial things related to each other – propaganda and extremism. These issues are addressed in its entirety by proving qualitative interactive seminars with researchers, analysts, and civil society leaders dealing with both issues. To add more value to the project, the personnel is dominantly coming from Ukraine […]

Confidence-Building Measures in the OSCE Economic and Environmental Dimension

Much has been written in the past as well as more recently on the role of the OSCE and the potential of its second (economic) dimension in re-building trust and cooperation across borders. Yet, very little systematic knowledge exists on what actually works in terms of building confidence between member states. This lack of knowledge, […]

Connecting V4 and other regional expert networks

Although the Visegrad Group is perceived as a strong regional player, it has not been very successful in building broader coalitions, even regarding topics it considers to be a priority. This position may result from an insufficient communication with other multilateral regional platforms within the EU. It is in the V4 interest to be actively […]

Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations. The project will be realized between September 2016 […]

Energy Security and Strategic Communication

Energy Security and Strategic Communication The project entitled “Energy security and effective strategic communication of civil and governmental actors: V4+Ukraine” was carried out between February 2018 and June 2019 at the Casimir Pulaski Foundation, as part of the organizations “Economy & Energy” program. The project was realized with five partner organizations: the Research Center of […]

Európa v nás – Prednáškový cyklus po stredných školách

Analytici SFPA počas jesene 2017 organizujú sériu prednášok na stredných školách po celom Slovensku. Cieľom je priblížiť mladým ľuďom, čoskoro voličom, problematiku medzinárodných spoločenstiev ako je NATO, Rada Európy, Európska únia… Extrémizmus často pramení z nepochopenia. Spravidla ide ruka v ruke s nepochopením významu, fungovania a miesta a postavenia SR v týchto organizáciách. Neraz preto […]

Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine

Duration: September, 2015 to February, 2017 Funding: International Visegrad Fund Moldova and Ukraine, countries of the European Union’s Eastern Partnership program, are undergoing complex processes of democratic transformation, but with weak embeddedness of democratic values and principles drawbacks can occur. It is embeddedness that helps to overcome the challenges of transformation and pushes countries beyond […]

GaMCon- Gagauzian Modernization Convention

Overall objective of the project is to contribute to increased participation of civil society in public policy formulation and implementation, while focusing to increase confidence building measures between ATU Gagauzia and central government of Republic of Moldova, and promoting synergies between the public and private sectors in order to enhance their abilities to meet consensus and thus […]

Information warfare on the Internet

SFPA, together with think tanks from Poland, the Czech Republic, Hungary, Moldova, and Ukraine we have launched a project devoted to countering pro-Kremlin disinformation in Central and Eastern Europe. The project is focused on monitoring online media, searching for common patterns and key subjects undergoing manipulation. The goal is to capture similarities and differences in […]

Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Zmena globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia si nevyhnutne vyžaduje adekvátnu reakciu zo strany nielen národných štátov, ale aj medzinárodných organizácií aktívnych v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Projekt MKM je zameraný na výskum civilných a vojenských aspektov krízového manažmentu, a rovnako aj nových a klasických prístupov k riešeniu konfliktov s primárnou orientáciou na krízové javy v rámci EÚ a jej susedstva. Cieľom projektu je […]

Migration of Ukrainian Students to Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary: Human Capital Perspectives

According to state statistics, the number of Ukrainian students in Polish, Czech, and Hungarian universities has increased dramatically from 4,573 in 2008 up to 25,847 in 2014. In fact, it continues to grow due to economic instability in Ukraine and thanks to effective admission campaigns in V4 universities. However, there is a lack of awareness […]

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

Target groups: Reform oriented part of civil society and political leaders from EaP, key decision makers on EU policies vis-à-vis the EaP from various EU institutions and the V4 countries, NGOs, think tanks and implementors of EU democracy support schemes in the EaP, V4 NGOs and think tanks current and potential new implementors of EU […]

Národný konvent o EÚ

Projekt Národný konvent o EÚ sa primárne zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít štátu na rokovania o vstupe do EÚ. Cieľom projektu je zapojenie širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných politík a pozícií v […]

Národný konvent o EÚ v Albánsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku. Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende […]

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku. Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende […]

Protracted Conflicts in the OSCE Region: Innovative Approaches for Co-operation in the Conflict Zones

With Philip Remler as the head of project the objective was to provide a menu of innovative ways in which the international community can engage with all sides in the four so-called “frozen conflicts” – protracted conflicts on the territory of the former USSR that include the Karabakh, Abkhazia, South Ossetia, and Transdniestria conflicts . […]

Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications

Project description: The main aim of the project is to study the Russian strategic communication about the crisis in Ukraine both in Russia and in countries of the EU. The project is built on the methodological pre-assumption that by using an inductive approach from the results of the concrete country studies the Russian strategy in […]

Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension

What is our goal Self-governing regions do not fully benefit from all opportunities for their regional, cross-border, and/or European cooperation. The issue is discussed on the working level, yet it is not vastly covered in academic and/or institutional research in general, let alone in the Visegrad region. Therefore, the goal of our project is to […]

Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges, perspectives

The main objective of the project is to investigate the opportunities and perspectives affecting cooperation between Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary in the gas market. A key part of the undertaking is a survey conducted among the energy experts and managers of energy companies from the V4 countries. The research focuses on the Energy Union […]

Slovenské fórum proti propagande

Slovenské fórum proti propagande je sieťou jednotlivcov a inštitúcií aktivizujúcich sa v mene slobody a demokracie na Slovensku, európskych a atlantických hodnôt a pevného ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Angažuje sa zároveň v prospech výraznej pomoci medzinárodného spoločenstva pre Ukrajinu a moderného a európsky orientovaného Ruska. Fórum vytvára v slovensko-českom priestore jedinečný priestor […]

Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)

Projekt nadväzuje na dlhoročnú výskumnú a vzdelávaciu činnosť lídra projektu (Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – RC SFPA, n.o. so sídlom v Bratislave a s pobočkou v Prešove, Slovensko) a jednotlivých partnerov projektu (Národný inštitút strategických štúdií – NISS Kyjev a Užhorod, Ukrajina; Nórsky inštitút pre medzinárodné vzťahy – NUPI Oslo, Nórsko; a FSEV […]

The Future of OSCE Field Operations (Options)

This report is the joint product of a group of twenty-one members of the OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions. It builds on two workshops arranged at OSCE headquarters in Vienna on 27 June and 4 November 2014 at the invitation of the special co-ordinator under the Helsinki +40 process for reviewing the […]

Think Visegrad

Think Visegrad—V4 Think Tank Platform is a net­work for struc­tured dia­log on issues of strate­gic regional impor­tance. The net­work ana­lyzes key issues for the Visegrad Group (V4), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of V4 coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the group, and the International Visegrad Fund. Think Visegrad cov­ers the­matic pri­or­i­ties of V4 includ­ing […]

Threat Perceptions in the OSCE Area

The OSCE network’s first project focused on „Threat Perceptions in the OSCE Area“. The intention was to analyze the threat perceptions of relevant state actors in the OSCE area in the categories of „military threats“, „transnational threats“ and „other threats“. Experts from 18 network institutions participated in the project. Each drafter contributed a country study […]

Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility

The project is aimed at systematic monitoring of current migration dynamics in Ukraine (both internal and international migration, particularly to V4 and the EU) resulted from Crimea annexation and armed conflict in Eastern Ukraine. It will investigate both qualitative and quantitative (where possible) characteristics of forced migration and accompanying economic-driven migration. It will also present […]

V4 a medzinárodný krízový manažment

Hlavným cieľom projektu „V4 a medzinárodný krízový manažment“ je oživiť diskusiu o zapojení sa krajín V4 do aktivít medzinárodného krízového manažmentu (MKM) v podmienkach zmeneného bezpečnostného prostredia. Zapojenie sa krajín V4 do MKM prostredníctvom NATO, EÚ a OBSE sme analyzovali na základe príkladových štúdii Kosova, Afganistanu a Ukrajiny, ktoré sme identifikovali ako najvhodnejšie počas workshopu […]

V4 Energy Think Tank Platform

With the aim of strengthening cooperation among the think tanks of the Visegrad countries in the field of energy, as well as promoting dialogue between the academic sector and decision-makers in this area, REKK (HU) as coordinator, along with SFPA (SK), the Instytut Jagielloński (PL) and AMO (CZ) as partners, have initiated the launching of […]

V4 Supporting Communication Strategy of Moldova, Georgia and Ukraine on implementing AA and DCFTA

During the period September 2015- February 2017 the Foreign Policy Association in partnership with the Foundation Institute for Eastern Studies (Poland), Center for EU Enlargement Studies (Hungary). Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovacia), Association for International Affairs (Czech Republic), The Georgian Institute for Strategic Studies and Civic Organization Institute of World Policy […]

V4 Task Force on the Prevention of Mass Atrocities

Programme The “V4 Task Force on the Prevention of Mass Atrocities” is a 10-month initiative launched by the Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities in collaboration with institutions and experts from Visegrad Countries. The “V4 Task Force” intends to map the State of the Art of preventive capacities in Visegrad […]

Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom (CBC01018)

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice. Ciele projektu sú: 1) zlepšenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných a pohraničných úradov, najmä vo vzdelávaní a komunikácii slovenskej a ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov cez tréningy, výskumné pobyty a vypracovania študijných materiálov pre nich; 2) zlepšenie politík a iniciatíva na […]