Ročenka zahraničnej politiky SR 2009

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 4. februára 2010

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2009 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2009 (PDF)