Ročenka zahraničnej politiky SR 2010

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 2. marca 2011

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2010 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2010 (PDF)