Ročenka zahraničnej politiky SR 2017

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 10. apríla 2018

Zoznam publikácii

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2017 [PDF]