Samit NATO vo Varšave

Autori publikácie: Jiří Schneider, Marian Majer, Dániel Bartha, Róbert Ondrejcsák, Dušan Fischer
Dátum publikácie: 8. júla 2016

Zoznam publikácii

Vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa pri všetkých bezpečnostných témach hromadí viac otázok ako odpovedí, rozhodli sme sa
pre toto špeciálne vydanie Zahraničnej politiky, ktoré detailne reflektuje budúcnosť NATO v troch základných oblastiach. Tou prvou
sú pozície krajín V4 k spomínaným bezpečnostným výzvam. Jiří Schneider predstavil českú pozíciu, v ktorej zdôraznil dôležitosť
jednoty Aliancie v prípade odstrašenia konvenčných a nekonvenčných hrozieb. Dániel Bartha zhrnul doterajšie pôsobenie Maďarska
v NATO a načrtol niektoré kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať v budúcnosti. Marian Majer vo svojom príspevku analyzoval
postavenie Slovenska medzi dvoma samitmi, jeho záväzky voči Aliancii. Druhou oblasťou sú vojenské hrozby, ktorým dnes NATO
čelí. Podľa Róberta Ondrejcsáka ide najmä o poľskú zahraničnú politiku, situáciu na Ukrajine, strategické zmeny v Čiernom
mori a ruský potenciál v Pobaltsku. Poslednou témou je budúcnosť pôsobenia Spojených štátov amerických v NATO v súvislosti
s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami.

Celá publikácia tu: Zahraničná politika: Samit NATO vo Varšave