Strategické partnerstvo EÚ a Japonska

Autori publikácie: Alexander Duleba
Dátum publikácie: 13. mája 2019

Zoznam publikácii

Vo februári 2019 vstúpila do platnosti dohoda o Strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Riaditeľ Výskumného centra SFPA Alexander Duleba stručne analyzuje hlavné výzvy medzinárodných vzťahov pre záujmy EÚ i Japonska a snaží sa identifikovať možnosti vzájomnej spolupráce. Zameriava sa najmä na tri kľúčové oblasti: rozvoj transportných prepojení, medzinárodnú bezpečnosť a rozvojovú spoluprácu. Článok zároveň reflektuje záujmy Slovenska pri ďalšom rozvoji vzťahov EÚ s Japonskom, pri formáte V4 plus Japonsko i pri bilaterálnych slovensko-japonských vzťahoch.     

Strategické partnerstvo Európskej únie a Japonska: pohľad zo Slovenska (pdf)