Towards an EU global strategy – Consulting the experts

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 20. apríla 2016

Zoznam publikácii

Global_strategy

Nová kniha s príspevkom Vladimíra Bilčíka k tvorbe bezpečnostnej stratégie EÚ. #EUGlobalStrategy

Towards an EU global strategy – Consulting the experts (PDF)