Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations)

Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations) PDF

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) zorganizovali v januári 2021 historicky prvé stretnutie slovensko-taiwanského 1.5 Track Dialogue. Išlo o stretnutie tvorcov politík a mimovládnych expertov s cieľom diskutovať o aktuálnych naliehavých problémoch a ich riešeniach, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce na týchto témach.

Diskusia bola zameraná na dve témy – narušenie a odolnosť globálnych dodávateľských reťazcov a šírenia dezinformácií a ďalších hybridných hrozieb.

Nasledujúci text je zhrnutím diskusie ako ju vníma CEIAS a SFPA. Všetky informácie sú prezentované bez uvedenia konkrétnej osoby, organizácie alebo vládneho orgánu.