Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v Európe

Potreba uvoľniť viac než napäté vzťahy medzi veľmocami a prelomiť začarovaný kruh bezpečnostnej dilemy počas studenej vojny viedla k vzniku stálej konferencie venovanej bezpečnosti a spolupráci v Európe. Jej výsledkom bolo nielen „desatoro“ európskej bezpečnosti v podobe Helsinského záverečného aktu, ale aj ďalšie piliere európskej bezpečnosti vo všetkých dimenziách. Dynamika tohto procesu sa inštitucionalizovala v podobe Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu v širšej európskej bezpečnosti. V rámci výskumného programu máme za cieľ kriticky analyzovať súčasné dianie, ktoré spadá do teritoriálnej a tematickej pôsobnosti OBSE. Zároveň máme ambíciu stať sa aktívnou súčasťou nadnárodnej diskusie o budúcnosti bezpečnosti a spolupráce v Európe vo všetkých dimenziách: politicko-vojenskej, ekonomicko-environmentálnej a ľudsko-právnej. Využívajúc existujúce know-how SFPA, zameriavame sa najmä na regióny východnej Európy, Balkánu a strednej Ázie.