Európska únia

Výskumný program Európska únia sa venuje inštitúciám EÚ, úlohe a prioritám členských krajín a vonkajším vzťahom EÚ. Predstavuje platformu pre pravidelné hodnotenie stavu EÚ a európskej politiky SR. Program sa podieľa na príprave bilaterálnych fór a reflexných skupín s praktikmi a odborníkmi z iných členských krajín. Výskumný program podporuje verejnú diskusiu o Európskej únii naprieč Slovenskom cez projekt Café Európa.