Stredná a juhovýchodná Európa

V rámci svojej stredoeurópskej dimenzie sa program zameriava na existujúce formy regionálnej sspolupráce v strednej Európe, s primárnym dôrazom na Vyšehradskú štvorku, ako aj na bilaterálne vzťahy Slovenska so susednými krajinami: Českou republikou, Maďarskom a Poľskom, ako aj Rakúskom. Druhú dimenziu predstavuje región juhovýchodnej Európy, respektíve západného Balkánu. Popri analýze integračného procesu krajín západného Balkánu do Európskej únie sa program orientuje aj na regionálnu spoluprácu, v neposlednom rade tiež na bilaterálne vzťahy Slovenska s jednotlivými krajinami.