Východná Európa

Program Východná Európa je zameraný na výskum vnútornej a zahraničnej politiky krajín východnej Európy (Ruská federácia a krajiny Východného partnerstva), ich vzájomných vzťahov, bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami rovnako ako i vzťahov týchto krajín s EÚ a NATO. Osobitná pozornosť je venovaná výskumu politiky EÚ voči týmto krajinám, vrátane Európskej politiky susedstva od roku 2004 a Východného partnerstva od roku 2008. Výskumné aktivity v rámci programu slúžia pre lepšie poznanie vnútornej a zahraničnej politiky krajín východnej Európy a pre vypracovávanie odporúčaní pre zahraničnú politiku SR voči týmto krajinám v bilaterálnych vzťahoch alebo na pôde medzinárodných organizácií. Súčasťou programu sú i rozvojové projekty, ktoré RC SFPA realizuje v Ukrajine, Gruzínsku a Moldavsku, s cieľom podporiť ich zbližovanie sa s EÚ.