Vláda nekoordinuje cezhraničné a medzinárodné aktivity regiónov, ich predstavitelia si skúsenosti vymieňali so susedmi

Bratislava, 8. decembra 2020 –  Dnes sa uskutočnil prvý z dvoch okrúhlych stolov, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností a informácii medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Účastníkmi prvého okrúhleho stola boli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku.

Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ realizovaným Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), ktorého cieľom je vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre VÚC Trnava a Prešov.

Adriana Skorupska z Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania hovorí, že v Poľsku sa snažia medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu krajov koordinovať v súčinnosti so štátnou správou. „Všetky priority a zmluvy musia byť potvrdené príslušným ministerstvom. Presné priority nie sú stanovené zákonom, pretože každá samospráva ich určuje sama,“ uviedla Skorupská. Na Slovensku to tak nie je.

Slovenská vláda tieto aktivity jednotlivých regiónov nekoordinuje a spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí je len veľmi slabá. „Ani vláda, ani ministerstvá nemajú koordinačný orgán, ktorý by túto spoluprácu koordinoval“, podotkol Alexander Duleba z SFPA. Miera zapojenia regiónov do vedenia a manažovania európskych programov závisí od nastavenia vlády, no zákon ako ho poznáme teraz, nie je dobre nastavený.

Na okrúhlom stole zaznelo i to, že súčasná pandemická situácia ovplyvnila aj vzájomnú spoluprácu regiónov. Najbližšie roky sa preto plánujú sústrediť na posilnenie synergií medzi regiónmi Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Kľúčovou oblasťou pre PSK v spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom je oblasť dopravy. Absolútnou prioritou je preto dobudovanie tranzitného koridoru Via Carpatia.

Projekt je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projekt ,,Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF).