(Zrušené) Diskusia lídrov: Európske výzvy a volebné programy politických strán

29. októbra 2019 - Aula Ekonoickej univerzity v Braitslave

Vyhlásenie organizátorov k plánovanému podujatiu: „Diskusia lídrov: Európske výzvy a volebné programy politických strán“ (29. 10. 2019)

Zámerom konferencie „Diskusia lídrov: Európske výzvy a volebné programy politických strán“, ktorej organizátormi sú Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bolo získať názory politických strán na tri kľúčové výzvy pre Európu – starnutie obyvateľstva, digitalizácia a automatizácia a klimatické zmeny. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia tohto cieľa z dôvodu odlišnej interpretácie jednotlivými aktérmi a celkovú politizáciu podujatia, sa ho organizátori rozhodli zrušiť. Názory politických aktérov na uvedené otázky sa pokúsia získať a prezentovať iným vhodným spôsobom.


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu s názvom „Diskusia lídrov: Európske výzvy a volebné programy politických strán“. Hlavnými témami konferencie budú starnutie populácie, nahradzovanie ľudskej práce strojmi a klimatické zmeny.

O témach, ktoré môžu v blízkej budúcnosti zmeniť Európu na nepoznanie, prehovoria traja experti Európskej komisie. V následnej diskusii volební lídri politických strán ukážu, či sú pár mesiacov pred voľbami pripravení tieto výzvy riešiť a do akej miery to zohľadňujú vo volebných programoch. Kritické zrkadlo im nastaví moderátorka Gabriela Kajtárová.

Konferencia sa uskutoční 29. októbra o 9:30 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Detailný program podujatia: PROGRAM_Diskusia lídrov_SK/EN

Aj vy budete mať možnosť zapojiť sa do diskusie a položiť otázky cez aplikáciu Sli.do: #diskusialidrov

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, konferenciu môžete sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na facebookových stránkach organizátorov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a mediálnych partnerov Denníka SmeZahraničná politika.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát:

Upozornenie: Vzhľadom na to, že sa podujatie uskutoční na akademickej pôde, žiadame účastníkov, aby počas konferencie nepoužívali politické symboly a propagačné materiály. Keďže bude konferencia vysielaná naživo, účastníkov vyzývame, aby sa zdržali vulgarizmov, prípadne iných nevhodných prejavov a riadili sa pokynmi organizátorov.

https://forms.gle/i2z9vkRgbM5ERzeQA