MANAŽMENT HRANÍC I.

13. februára 2017 - Hotel Glamour, Zemplínska Šírava

Program_Sirava_13_17FEB2017

Pondelok 13.02.2017:

príchod účastníkov do 11.00 h. 

11.00 h. – 12.00 h. – ubytovanie a registrácia

12.00 h. – 13.00 h. – obed

13.00 h. – 13:15 h. – oficiálne otvorenie školenia

13.15 h. – 16.30 h. – doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD, dekan FSEV UK BA

Migrácia: ľudské práva a rodová rovnosť I.

18:00 – 19:00 h. – večera


Utorok 14.02.2017

8.00 – 12.00 h. – doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD, dekan FSEV UK BA

Migrácia: ľudské práva a rodová rovnosť II.

12.00 h. – 13.00 h. – obed

13.00 – 16.00 h. – doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD, dekan FSEV UK BA

Migrácia: ľudské práva a rodová rovnosť III.

18:00 – 19:00 h. – večera


Streda 15.02.2017

8.00 – 12.00 h. – kpt. Mgr. Dominik Oslanec, UHCP Bratislava

Nútené návraty štátnych príslušníkov tretích krajín I.

12.00 h. – 13.00 h. – obed

13.00 – 16.00 h. – kpt. Mgr. Dominik Oslanec, UHCP Bratislava

Nútené návraty štátnych príslušníkov tretích krajín II.

18:00 – 19:00 h. – večera


Štvrtok 16.02.2017

8.00 – 12.00 h. – mjr. Ing. Štefan Bruženák, referent špecialista OACD RHCP Sobrance

Falšovanie a pozmeňovanie dokladov I.

12.00 h. – 13.00 h. – obed

13.00 – 16.00 h. – mjr. Ing. Štefan Bruženák, referent špecialista OACD RHCP Sobrance

Falšovanie a pozmeňovanie dokladov II.

18:00 – 19:00 h. – večera


Piatok 17.02.2017     

8.00 – 13.00 h. – JUDr. Dušan Kriško, UHCP Bratislava

Systém integrovaného riadenia hraníc  a inteligentné hranice

13.00 h. – 14.00 h. – obed

14:00 h. – odovzdanie izieb, odchod na základné útvary


Podujatie je organizované v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom/Ukrajinou a Nórskom/Ruskom“, CBC 01018