Medzinárodný podnikateľský workshop: Slovensko-ukrajinský kooperačný deň

23. novembra 2016 - PRK SOPK, Vajanského 10, Prešov, Slovenská republika

Cieľom workshopu je podporiť obchodnú a investičnú spoluprácu medzi SR a Ukrajinou.

Cieľovou skupinou podujatia sú podnikatelia, etablovaní a potenciálni investori, zástupcovia odborných a profesijných združení zameraných na podporu podnikania, poslanci regionálneho a miestnych zastupiteľstiev, ale aj odborná i laická verejnosť.

Program workshopu