Prezentácia Návrhu projektového plánu rozvoja zahraničnej spolupráce VÚC

29. júna 2021 - online podujatie

Radi by sme vás pozvali na naše podujatie, ktoré sa koná prostredníctvom platformy ZOOM, 30. Júna  od 9:00. Témou podujatia bude Návrh projektového plánu rozvoja zahraničnej spolupráce VÚC.  

Podujatie sa koná v rámci projektu Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu bolo vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s európskymi inštitúciami a partnermi.

V rámci webinára bude predstavená Metodológia vypracovania návrhu stratégie (Alexander Duleba), ktorú sme vypracovali a následne vo výskume aplikovali. V druhej časti bude prebiehať Prezentácia akčného plánu a komunikačnej stratégie (Veronika Oravcová) Následne bude priestor na diskusiu.

PROGRAM: Návrh projektového plánu rozvoja zahraničnej spolupráce VÚC

Link na event:https://zoom.us/j/95638493561?pwd=d2VkRi9LV29WWFZLc3JmQXZaaGdwQT09
Na podujatie nie je nutné sa registrovať.

Viac o projekte: http://archiv.sfpa.sk/projects/europske-vuc/ 

Projekt Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,  ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

V rámci webinára bude krátko predstavená metodológia, ktorú sme vypracovali a následne vo výskume aplikovali.

https://zoom.us/j/95638493561?pwd=d2VkRi9LV29WWFZLc3JmQXZaaGdwQT09