Slovensko a Poľsko v EÚ a NATO

26. novembra 2019 - Poľský inštitút, Námestie SNP 27, Bratislava

Program podujatia: Slovensko a Poľsko v EÚ a NATO

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Poľský inštitút Vás srdečne pozývajú na konferenciu „Slovensko a Poľsko v EÚ a NATO“. Konferencia bude pozostávať z dvoch panelov, pričom prvý sa zameriava na spoluprácu v rámci EÚ i pohľady Slovenska a Poľska na budúcnosť európskeho integračného projektu. Druhý panel sa sústreďuje tak na skúsenosti oboch krajín s členstvom v NATO, ako aj na aktuálne bezpečnostné výzvy, ktorým Severoatlantická aliancia v súčasnosti čelí.

Jazyk: slovenčina a poľština so simultánnym tlmočením medzi slovenčinou a poľštinou

Language: Slovak and Polish with simultaneous interpretation between Slovak and Polish

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAOhafBv5I10_yeKV0NikOo_F1uoNDnMmSKNuRDTmUgfZtAw/viewform