Paradoxes of Stabilisation Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe

Autori publikácie: M. Szpala (ed.)
Dátum publikácie: 16. March 2016

Zoznam publikácii

paradoxes

Tomáš Strážay (spolu s Mateuszom Gniazdowským) hodnotí
angažovanie sa V4 v Bosne a Hercegovine a identifikuje potenciálne
oblasti spolupráce.

Kapitola “Visegrad Cooperation on Bosnia and Herzegovina: Challenges and
Opportunities”.

Paradoxes of Stabilisation (PDF)