Najnovšie publikácie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2020

Pokračovanie

For the people? Donbas between corporative interests and breeze of change

Pokračovanie

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans Countries

Pokračovanie

V4 countries in the process of EU integration of the WB6 and implementation of Berlin Process

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2019

Pokračovanie

Codes of E[U]NERGY 2.0

Pokračovanie

SFPA o zahraničnej politike Slovenska po voľbách

Pokračovanie

Postoje politických strán k energetickým a klimatickým témam

Pokračovanie

Representation of the regions in the European Union: the V4 experience

Pokračovanie

Učebný text: Výzvy a problémy zahraničnej politiky SR

Pokračovanie

10 EaP years

Pokračovanie

Arms Control – the ultimate challenge: Perspective from Slovakia

Pokračovanie

From Warsaw to Tirana: Overcoming the past together

Pokračovanie

Trendy vo vyšehradskej zahraničnej politike 2019

Pokračovanie

A trouble-free neighbor: What should Ukraine change in relations with Slovakia?

Pokračovanie

EU Elections 2019: What do the Central European Political Parties stand for?

Pokračovanie

Strategické partnerstvo EÚ a Japonska

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2018

Pokračovanie

25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

Pokračovanie

Kanada a Slovensko: Prvých 25 rokov

Pokračovanie

EMU reform as a case – study for multispeed integration

Pokračovanie

Report CEEC 2018

Pokračovanie

Frozen ground: Role of the OSCE in protracted conflicts. Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship

Pokračovanie

CODES OF E[U]NERGY

Pokračovanie

VISEGRAD PRAISED AND CURSED

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2017

Pokračovanie

Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE

Pokračovanie

EU’S CHALLENGES

Pokračovanie

Friend, Partner, Ally / Priateľ, Partner, Spojenec

Pokračovanie

Innovation of Energy Sector in Slovakia: high hopes without strategy?

Pokračovanie

Russian Non-linear Warfare in Ukraine and Moldova: Lessons for Visegrad Countries

Pokračovanie

EU Energized 2.0

Pokračovanie

Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Pokračovanie

Integration Without Membership: Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU

Pokračovanie

Ukraine and the Energy Union

Pokračovanie

Skvalitňovanie manažmentu Slovensko-Ukrajinskej hrance

Pokračovanie

Nelegálna migrácia na Slovensko-Ukrajinskej hranci

Pokračovanie

Policy Papers (12) – CBC01014

Pokračovanie

Policy Papers (7) – CBC01018

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Pokračovanie

Filter publikácií