Policy Papers (12) – CBC01014

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 28. July 2017

Zoznam publikácii

Východiská potláčania extrémizmu v podmienkach Slovenska


SLOVAK / UKRAINIAN

Decentralizácia na Ukrajine: stav, priebeh a perspektíva


SLOVAK / UKRAINIAN

Obec Spišský Hrhov – model úspešne fungujúcej obce v procese reformy verejnej správy a v kontexte multikultúrneho spolužitia


SLOVAK / UKRAINIAN

Slovenská rozvojová spolupráca na Ukrajine: hlasy mimovládneho sektora v postkoloniálnom kontexte


SLOVAK / UKRAINIAN

Činnosť, funkcie a perspektívy rozvoja národnostných profesionálnych divadelných súborov na Slovensku a Ukrajine z pohľadu verejnej správy


SLOVAK / UKRAINIAN

Pravidlá pôvodu a colné preferencie v obchode medzi Európskou úniou a Ukrajinou podľa DCFTA


SLOVAK / UKRAINIAN

Technické prekážky obchodu a posudzovanie zhody výrobkov v obchode medzi EÚ a Ukrajinou


SLOVAK / UKRAINIAN

Karnet ATA: Colný pas na slobodný pohyb tovaru, na dočasný vývoz/dovoz


SLOVAK / UKRAINIAN

EU and Ukraine – state of aff airs in energy security

Energy effi ciency in Ukraine – slow progress despite political sabotage?

Euroarctic strategies and synergies

Tourism and cultural heritage in Subarctic and Central Europe