Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 28. July 2017

Zoznam publikácii

PZ1: Manažment hraníc

PZ2: Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov

PZ3: Hraničná kontrola

PZ4: Ľudské práva

PZ5: Komunikujeme na hranici

PZ6: МЕНЕДЖМЕНТ КОРДОНІВ