Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom “, CBC 01018

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 28. July 2017

Zoznam publikácii

PZ1: FENOMÉN HRANICE AKO GARANT (NIELEN) EURÓPSKEJ REGIONÁLNEJ RÔZNOSTI

PZ2: GENIUS LOCI AKO FAKTOR CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI

PZ3: HISTORICKO-POLITICKÉ CHARAKTERISTIKY SÚČASNÝCH REGIONÁLNYCH IDENTÍT SLOVENSKA A ZAKARPATSKA I

PZ4: HISTORICKO-POLITICKÉ CHARAKTERISTIKY SÚČASNÝCH REGIONÁLNYCH IDENTÍT SLOVENSKA A ZAKARPATSKA II

PZ5: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A REGIONÁLNY ROZVOJ

PZ6: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA V EURÓPE A VEREJNÁ SPRÁVA NAPRIEČ HRANICOU