Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Autori publikácie: Klaudia Báňaiová, Samuel Goda
Dátum publikácie: 25. October 2017

Zoznam publikácii

 

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019 predstavuje ďalšiu manažérsky i obsahovo náročnú úlohu nielen pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, ale aj pre ostatné ministerstvá, parlament a vládu Slovenskej republiky. V predkladanom texte sa snažíme prispieť do diskusie o nastavení priorít predsedníctva na rok 2019, ale takisto priblížiť samotnú OBSE. Štúdia je rozdelená do troch častí. Úvodná časť sa venuje analýze bezpečnostného prostredia, v ktorom OBSE pôsobí. Dôraz sme kládli najmä na aspekty priamo spojené s OBSE a na tie, ktoré bývajú opomínané alebo s obľubou nesprávne predstavované bez spojitosti s OBSE. Druhá časť sa venuje OBSE samotnej. Vynechali sme jej všeobecne známu štruktúru a venovali sme sa skôr jej kritickému vnímaniu. Pridaná hodnota spočíva v analýze programových vyhlásení jednotlivých predsedníckych krajín od roku 2010 a následnom stručnom výpočte jednotlivých priorít. V poslednej časti sme identifikovali konkrétne návrhy pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a pripojili sme stručnú analýzu medzinárodnej štúdie, ktorá podľa nášho názoru poskytuje všeobecné, ale reálne kroky na zmiernenie napätia v OBSE aj v oblasti jej pôsobenia.

Policy paper bol spracovaný v rámci projektu Slovenská republika a OBSE: štyri dekády po Helsinskom záverečnom akte, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zmluva č. MVZP20166/14 a Friedrich-Ebert-Stiftung.