Ročenka zahraničnej politiky SR 2007

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 2. marca 2008

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2007 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2007 (PDF)