Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a podporou Národnej banky Slovenska vydalo publikáciu s názvom Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD. Autorkou publikácie je Ingrid Brocková, v súčasnosti štátna tajomníčka MZVEZ a v čase slovenského predsedníctva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2019, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR a stála predstaviteľka SR pri OECD.

Otvoriť publikáciu kliknutím na obrázok👇

,,Publikácia, ktorú som sa rozhodla napísať a ktorú vám predkladám, je snahou o zachytenie celého procesu predsedníctva – od prvotnej myšlienky až po realizáciu a výstupy zasadnutia ministrov. Vychádza z množstva mojich rokovaní i z osobných zápiskov. Verím, že bude príspevkom k inštitucionálnej pamäti slovenskej diplomacie, no aj osvetou o činnosti organizácie, ktorá je nám predovšetkým inšpiráciou pri tvorbe sektorových politík.“

Ingrid Brocková


Predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) znamená riadiť činnosť organizácie počas celého roka. Kľúčovou zodpovednosťou predsedajúcej krajiny je strategicky zvoliť tému predsedníctva a takticky prizvať k užšej spolupráci dve podpredsednícke krajiny – v našom prípade Kanadu a Kórejskú republiku. Slovenské predsedníctvo si zvolilo tému Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy, tému uchopiteľnú pre všetky členské krajiny, s pozitívnym naratívom, skôr spájajúcu než rozdeľujúcu členské krajiny vzhľadom na širší geopolitický kontext.

Podujali sme sa predsedať OECD ambiciózne. Najreprezentatívnejším vyjadrením tejto ambície bol zrejme cieľ prijať spoločné ministerské vyhlásenie. Dosiahnutie konsenzu na ministerskom vyhlásení malo teraz ešte väčší význam, keďže v predchádzajúcich dvoch rokoch sa nepodaril. Druhou dôležitou ambíciou bolo dosiahnuť konkrétne, hmatateľné výstupy MCM 2019 v podobe odporúčaní a správ, ktoré nastavujú globálne štandardy na tvorbu politík, prioritne v oblasti digitálnej transformácie. Uspeli sme na oboch frontoch. Predsedajúce trio, aj napriek neľahkej geopolitickej situácii a narúšaniu multilateralizmu, dosiahlo zhodu na ministerskom vyhlásení MCM, ktoré bolo doplnené o podrobnejšie vyhlásenie predsedajúcej krajiny. Krajiny dosiahli všeobecný konsenzus v oblastiach umelej inteligencie, digitálneho zdaňovania, konkurencieschopnosti, v oblasti digitálnej bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných údajov, v oblasti digitálnych inovácií pre kvalitnejší život spoločnosti, ako aj globálnych vzťahov.
Ingrid Brocková

Ak by ste mali záujem o tlačenú verziu tejto publikácie, kontaktujte nás do 15. februára 2021 na e-mailovej adrese sfpa@sfpa.sk. Publikáciu ponúkame zdarma.

Elektronická verzia dostupná taktiež zdarma tu: Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD