Správna rada RC SFPA

Predseda

prof. Juraj Stern

Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

člen

Juraj Blanár

Poslanec Národnej rady SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja

člen

Pavol Demeš

Analytik, German Marshall Fund of the U.S., Bratislava

člen

Ján Figeľ

Podpredseda Národnej rady SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia

člen

Milan Ftáčnik

Bývalý primátor hlavného mesta SR Bratislavy

člen

Rudolf Chmel

Poslanec Národnej rady SR, podpredseda strany Most-Híd

člen

Darina Malová

prodekanka pre zahraničné styky, fakultný koordinátor pre mobility; Filozofická fakulta UK v Bratislave

člen

Michael Petráš

Vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave

člen

Brigita Schmögnerová

Ekonómka, bývalá ministerka financií SR a výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie pri OSN

člen

František Šebej

Zahraničnopolitický analytik, poslanec Národnej rady SR

člen

Magda Vášaryová

Poslankyňa Národnej rady SR

člen

Peter Weiss

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Českej republike