Jitka Ivančíková

Výkonná riaditeľka SFPA

Späť na zoznam

Je výkonná riaditeľka SFPA a predsedníčka Dozornej rady RC SFPA. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (1980), doktorát (JUDr.) obhájila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1981). V SFPA pôsobí od roku 2005 a vo funkcii výkonnej riaditeľky od decembra 2007. Venuje sa finančnému riadeniu činností SFPA a RC SFPA, organizačnému a administratívnemu zabezpečeniu projektov.