Slovenské fórum proti propagande

Slovenské fórum proti propagande je sieťou jednotlivcov a inštitúcií aktivizujúcich sa v mene slobody a demokracie na Slovensku, európskych a atlantických hodnôt a pevného ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Angažuje sa zároveň v prospech výraznej pomoci medzinárodného spoločenstva pre Ukrajinu a moderného a európsky orientovaného Ruska.

Fórum vytvára v slovensko-českom priestore jedinečný priestor pre dialóg, výmenu skúseností a zosieťovanie aktérov zo rôznych spoločenských sfér. Členovia fóra sú aktívni v mimovládnych organizáciách, štátnych inštitúciách, médiách, súkromných firmách, akademických inštitúciách a verejnom priestore. V rôznych formátoch sa vedú konkrétne debaty o príkladoch šírenia dezinformácií, konšpirácií, propagandy a nelegitímneho ruského vplyvu, ako aj aktivitách členov Fóra zameraných proti týmto trendom. Projekt má za cieľ organizačne a odborne zabezpečiť pôsobenie Fóra, koordinovať jeho výstupy a docieliť ich dostupnosť pre širokú verejnosť.

Do činnosti fóra prispievajú rôznymi formami zúčastnení jednotlivci a organizácie, ako aj medzinárodné inštitúcie, vrátane Nadácie OSF Praha.