Najnovšie publikácie

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2020

Pokračovanie

For the people? Donbas between corporative interests and breeze of change

Pokračovanie

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans Countries

Pokračovanie

V4 countries in the process of EU integration of the WB6 and implementation of Berlin Process

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2019

Pokračovanie

Codes of E[U]NERGY 2.0

Pokračovanie

Učebný text: Výzvy a problémy zahraničnej politiky SR

Pokračovanie

A trouble-free neighbor: What should Ukraine change in relations with Slovakia?

Pokračovanie

25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

Pokračovanie

Canada and Slovakia: In First 25 Years

Pokračovanie

EU’S CHALLENGES

Pokračovanie

Friend, Partner, Ally / Priateľ, Partner, Spojenec

Pokračovanie

Russian Non-linear Warfare in Ukraine and Moldova: Lessons for Visegrad Countries

Pokračovanie

EU Energized 2.0

Pokračovanie

Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Pokračovanie

Integration Without Membership: Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU

Pokračovanie

Ukraine and the Energy Union

Pokračovanie

Skvalitňovanie manažmentu Slovensko-Ukrajinskej hrance

Pokračovanie

Nelegálna migrácia na Slovensko-Ukrajinskej hranci

Pokračovanie

Policy Papers (12) – CBC01014

Pokračovanie

Policy Papers (7) – CBC01018

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Pokračovanie

Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom “, CBC 01018

Pokračovanie

Hranice a cezhraničná spolupráca: Úvod do výskumu hraníc

Pokračovanie

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy

Pokračovanie

Súčasné slovensko-poľské vzťahy / Współczesne stosunki polsko-słowackie

Pokračovanie

Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Central and Eastern Europe. Good practices and limits of transferability

Pokračovanie

Is There a Shared Transition Experience?

Pokračovanie

Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans

Pokračovanie

EU Energized

Pokračovanie

What To Do With the UK? EU perspectives on Brexit

Pokračovanie

The View at 25: Visegrád’s Silver Anniversary

Pokračovanie

Should We Upgrade the V4-Turkey Dialogue?

Pokračovanie

Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries

Pokračovanie

Slovakia: (Re)Discovering of the international crisis management

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2015

Pokračovanie

V. Bilčík: EU Global Strategy Expert Opinion

Pokračovanie

V4 and the Internal Market: Benelux of the 21st Century?

Pokračovanie

Paradoxes of Stabilisation Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe

Pokračovanie

Filter publikácií