V4 a medzinárodný krízový manažment

Hlavným cieľom projektu „V4 a medzinárodný krízový manažment“ je oživiť diskusiu o zapojení sa krajín V4 do aktivít medzinárodného krízového manažmentu (MKM) v podmienkach zmeneného bezpečnostného prostredia. Zapojenie sa krajín V4 do MKM prostredníctvom NATO, EÚ a OBSE sme analyzovali na základe príkladových štúdii Kosova, Afganistanu a Ukrajiny, ktoré sme identifikovali ako najvhodnejšie počas workshopu dňa 08. júna 2015 v Bratislave.

Hlavným výstupom spolupráce SFPA spolu s Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (HU), Polish Institute for International Affairs (PL) a Prague Security Studies Institute (CZ) je publikácia s názvom „In Search for Greater V4 Engagement in International Crisis Management“. Na prezentácii štúdie v Bratislave vystúpili Jaroslaw Pietruszevicz (Conflict Prevention Centre of the OSCE) a Marian Majer (CEPI).  Spoluautormi publikácie sú Karel Klinovský, Wojcziech Lorenz, Peter Wágner a Samuel Goda.

Projekt podporili International Visegrad Fund a Friedrich Ebert Stiftung.

Záverečnú štúdiu si môžete stiahnuť tu:

In_search_for_greater_V4_engagement_in_international_crisis_management_SFPA

Realizované podujatia:

Prezentácia publikácie: In search for greater V4 engagement in international crisis management